zdrowietmc@wp.pl   798-193-841

Diety

Dietetyka wg medycyny chińskiej.

Już dawno temu Hipokrates powiedział:
" Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem"!

Medycyna chińska nie wyróżnia jednostek chorobowych, tak jak zachodnia, lecz zawsze holistycznie podchodzi do człowieka, uwzględniając również jego środowisko, klimat itp. Organizm jest traktowany jako całość, a nie suma części, to dlatego dieta dobierana jest zawsze dla konkretnej osoby. Żywienie opiera się na naszych rodzimych produktach.

Prawidłowo dobrana dieta wspomaga w leczeniu większości chorób i dolegliwości, a bardzo często jest wystarczająca do znacznej poprawy stanu zdrowia

Dieta pomagająca usuwać choroby lub zmniejszyć ich nasilenie.


Najpierw przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, który pomaga ustalić źródło chorób. Pacjent otrzymuje przeznaczone specjalnie dla niego wytyczne odnośnie żywienia, pomagające w leczeniu i regeneracji organizmu.


Proces wychodzenia z choroby może być wspomagany moksą lub odpowiednio dobranymi suplementami diety.


Wszystkie diety dopasowane są idywidualnie do potrzeb (schorzeń) organizmu danej osoby